FAQ

Hur återställer man hörlurarna?
Sätt tillbaka båda hörlurarna i fodralet. På baksidan av fodralet finns en knapp nära laddningsporten. Tryck på den här knappen i 6 sekunder. Hörlurarna kommer att stängas av och sättas på igen. När de slås på är återställningen klar. Alla parningsregistreringar raderas.

Vad gör du om du inte hittar hörlurarna i listan över BT-enheter?
Stäng av Bluetooth på din mobila enhet och slå på den igen. Försök sedan att para ihop den igen. Ta bort hörlurarna från Bluetooth-listan på din mobila enhet. Försök sedan att para ihop dem igen. Flytta din mobila enhet närmare öronpropparna och bort från eventuella störningar eller hinder. Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet. Om så inte är fallet ska du göra en fabriksåterställning.

Kan jag ansluta hörlurarna till min dator eller bärbara dator?
Ja, men du kan bara ansluta om datorn och den bärbara datorn har Bluetooth-funktionen. Anmärkning: När du ansluter hörlurarna till en dator eller bärbar dator är MIC-funktionen inte alltid tillgänglig på alla datorer och bärbara datorer. Detta beror på systemutformningen/inställningen/kompatibiliteten hos din specifika dator och bärbara dator, men är inte en indikation på några problem med öronsnäckorna.

Vad gör jag när bara en hörlur ansluts?
Om bara en av hörlurarna fungerar, sätt tillbaka båda i fodralet och försök igen. Om det fortfarande inte fungerar, gör en fabriksåterställning.

Vad händer om musiken fortsätter att spelas när jag sätter tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet?
Du kan sätta tillbaka hörlurarna i fodralet utan att stänga av musiken. Musiken slutar spelas när du stänger locket.

Kan jag ta av öronhakarna?
Nej, det går inte att ta av öronhakarna.

Vad står IPX-versionen av mina hörlurar för?
IPX5 står för stänkskydd.

Varför blir ljudet från hörlurarna plötsligt förvrängt?
Bluetooth-signalen är känslig för elektromagnetisk störning på flygplatser, i tunnelbanor osv.

Back to top