FAQ

Vad gör du om du inte hittar högtalaren i listan över BT-enheter?

• Stäng av Bluetooth på din mobila enhet och slå på den igen. Försök sedan para ihop igen.
• Flytta din mobila enhet närmare högtalaren och bort från eventuella störningar eller hinder.

Vad ska jag göra om högtalaren inte slås på?

Ladda högtalaren. Om detta inte hjälper kan du försöka återställa högtalaren.

Vad betyder IPX7?

IPX 7 innebär att din högtalare är helt skyddad mot nedsänkning i vatten. Den klarar upp till 30 minuter under vatten som är upp till 1 meter djupt. Så det är bara att kasta högtalaren i poolen

Hur man växlar mellan standard-, bas- och 3D -läge

Tryck två gånger på BT-knappen för att växla ljudläge

Så här parkopplar du två högtalare för stereofunktion

• Slå på båda högtalarna.
• Tryck och håll ned Play/Pause-knappen på en av högtalarna i ca 2 sekunder tills du hör ett ”pip”-ljud. Den primära högtalaren är den högtalare som du använde Play/Pause-knappen på för att para ihop initialt.
• Släpp Play/Pause-knappen. Det kan ta ytterligare några sekunder innan högtalarna ansluter till varandra. Kontrollera indikatorlamporna för att urskilja L/R-kanalen. Den vita lampan på den ena högtalaren blinkar vitt var 3:e sekund. Det är den vänstra kanalen (den primära högtalaren); den vita lampan på den andra högtalaren lyser med fast vitt sken (det ska vara den högra kanalen).
• Gå till Bluetooth-menyn på din smartphone och para ihop högtalarna med din telefon genom att välja högtalarens modellnummer (det visas bara 1 nummer som är båda kombinerade i ett.

Back to top