FAQ

Hur återställer man hörlurarna?
Radera kopplingsnamnet på din mobiltelefon och stäng av Bluetooth-funktionen på telefonen. Stäng av hörlurarna manuellt genom att trycka på touchknappen på båda hörlurarna i 5 sekunder. Tryck sedan på touchknappen i 10 sekunder tills du hör ”pairing”.

Vad gör du om du inte hittar hörlurarna i listan över BT-enheter?
Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet och vänta tills LED-lampan på hörlurarna blinkar i vitt, eller när du bär dem i örat hör du ”Pairing”). Därefter bör du kunna hitta öronsnäckorna i listan över BT-enheter. Om inte, kontrollera att den här öronproppen inte har anslutits till en annan enhet. Om så inte är fallet ska du göra en fabriksåterställning.

Vad gör jag när endast en hörlur ansluts?
Ja, men du kan bara ansluta om datorn och den bärbara datorn har Bluetooth-funktionen.

Kan jag ansluta hörlurarna till min dator eller bärbara dator?
Om du behöver använda den som mono (en enda knopp) väljer du bara en sida ur laddningsfodralet och kan bara använda en öronsnäcka. Om du behöver använda två hörlurar tillsammans, välj en annan sida ur laddningsfodralet och vänta tills den automatiskt ansluts till en annan hörlur. Om en annan hörlur inte ansluts tillbaka, gör en fabriksåterställning.

Vad händer om musiken fortsätter att spelas när jag sätter tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet?
Se till att du sätter öronsnäckorna i laddningsfodralet så att den visar röd lysdiod (röd lysdiod betyder laddning) och sedan stänger locket till laddningsfodralet. Se till att laddningsstiftet på öronsnäckorna och laddningsfodralet är klart och inte smutsigt, vilket skulle kunna orsaka laddningsproblem, och se till att öronsnäckorna berörs väl av laddningsfodralet. Om ovanstående inte fungerar kan laddningsfodralet vara helt urladdat och måste laddas om.

Vad står IPX-versionen av mina hörlurar för?
IPX5 står för stänkskydd.

Vad är skillnaden mellan ANC och ENC?
ANC är till för att stänga av externt buller när du bär hörlurarna. ENC stänger av externt brus under telefonsamtal så att mottagaren av samtalet kan höra dig tydligt. Urban Vitamin Gilroy stöder båda funktionerna!

Back to top